Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 465/1-11-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 465/1-11-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) MERCEDES 316 (mod. 2018), για το υπ΄ αριθμ. ΚΗH-8114 ασθενοφόρο όχημα. (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 208/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear