Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 464/1-11-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 464/1-11-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΛΑΜΠΑ ΚΑΡΦΩΤΗ 21W (Τεμ:20)
2. ΛΑΜΠΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 5W(Τεμ:10)
3. ΛΑΜΠΑ ΨΕΙΡΑ 12V-3W (Τεμ:50)
4. ΛΑΜΠΑ Η7 (Τεμ:50)
5. ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 5W (Τεμ:60)
6. ΛΑΜΠΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 21W (Τεμ:30)
7. ΛΑΜΠΑ ΨΕΙΡΑ 12V-2W (Τεμ:20)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 207/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear