Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 460/20-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 460/20-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:50707078 (Τεμ:6)

2. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΑ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:1362548080 (Τεμ:6)
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9337/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear