Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 456/23-10-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 456/23-10-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ MERCEDES 313CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6510103020 Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 202/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear