Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 455/20-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 455/20-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΑΠΑΚΙ ΦΑΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:ΚΩΔΙΚΟΣ BOSCH 8785510166 (Τεμ:10)
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9332/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear