Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 452/08-10-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 452/08-10-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΑΣΤΑΡΙ ΑΥΤ/ΤΟΥ (λίτρα: 5)Πιθανή δαπάνη 93,00 €
2.ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ) (λίτρα: 5)Πιθανή δαπάνη 111,60€
3.ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 48ΜΜ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)(Τεμ:10) Πιθανή δαπάνη 24,80 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 88/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear