Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 451/22-10-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 451/22-10-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡ/ΝΟΥ ΦΡΕΝΩΝ (ΣΕΤ) FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ:77362429 (Τεμ:2)

2. ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΩΝ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ:9945891 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 201/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear