Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 448/16-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 448/16-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ MERCEDES 313CDI ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: FASP350 (Τεμ:10 )
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9044/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear