Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 448/22-10-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 448/22-10-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΑΒ- ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ- (Α΄ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) 35Χ25 ΜΠΕΖ 160 gr (Τεμ:100)

2.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΑΒ - ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ-(Β΄ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 35Χ25 ΚΙΤΡΙΝΟ 160 gr(Τεμ:50)

3.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΑΒ- ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ- (Γ΄ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ) 35Χ25 ΡΟΖ 160 gr (Τεμ:100)

4. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΑΒ - ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ-(Δ΄ΠΟΙΝΕΣ) 35Χ25 ΜΠΛΕ 160 gr (Τεμ:50)

5. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΑΒ- ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ- (Ε΄ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 35Χ25 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 160 gr (Τεμ:50)
6.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΑΒ - ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ- ( ΣΤ΄ΑΔΕΙΕΣ- ΝΟΣΗΛΕΙΑ) 35Χ25 ΣΟΜΟΝ 160 gr (Τεμ:100)

7.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΚΑΒ - ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ-(Ζ΄ΔΙΑΦΟΡΑ) 35Χ25 ΠΡΑΣΙΝΟ 160 gr (Τεμ:50)
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 117/2018
ΑΔΑ 6Κ5ΘΟΡ1Π-Κ18
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear