Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 446/19-10-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 446/19-10-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ FIAT DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:735480934 Τεμ:3
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 200/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear