Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 443/10-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 443/10-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΣΟΥΣΤΑΣ FIAT DUCATO ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 1304640080 (Τεμ:10 )
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8796/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear