Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 441/9-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 441/9-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΛΑΝΤΖΑ VW T5 DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 03L131547D (Τεμ:20)

2. ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ AC - ΔΥΝΑΜΟ VW T5 DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:03L260817 (Τεμ:20)
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8775/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear