Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 440/9-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 440/9-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ MERCEDES 313 CDI ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α 920061 (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8774/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear