Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 440/17-10-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 440/17-10-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ ΕΩΣ 1,44 Μ Tεμ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 116/2018
ΑΔΑ ΩΦΨ7ΟΡ1Π-Χ4Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear