Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 440/02-10-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 440/02-10-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΖΥΓΓΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ:1300716080(Τεμ:20) πιθανή δαπάνη 198,40 €
2.ΛΑΣΤΙΧΟ ΖΥΓΓΙΟΥ ΖΥΓΑΡΙΑΣ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ;1300720080(Τεμ:20) πιθανή δαπάνη 49,60 €
3.ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΥΓΓΙΟΥ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ:1300721080(Τεμ:20) πιθανή δαπάνη 49,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 83/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-10-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear