Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 439/01-01-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 439/01-01-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΧΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2Κ RAL1016 ΚΙΤΡΙΝΟ (Λίτρα:10)πιθανή δαπάνη 223,20 € 2. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ(Λίτρα:20) πιθανή δαπάνη 43,40 €
3.ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ(Τεμ:10) ) πιθανή δαπάνη 37,20 €
4.ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ HOOKIT Νο 60 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ) (Τεμ:50) πιθανή δαπάνη 12,40 €
5.ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ HOOKIT Νο 40 (ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ) (Τεμ:50) πιθανή δαπάνη 12,40 €
6.ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΤΕΡΑ Νο 60 (Τεμ:5) πιθανή δαπάνη 8,68 €
7. ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΤΕΡΑ Νο 40(Τεμ:5) πιθανή δαπάνη 8,68 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 82/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear