Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 437/6-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 437/6-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ 98Χ2,5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ (Τεμ:4) 2.ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ 160Χ2,6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ(Τεμ:4)
3. ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ 200Χ2,6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ(Τεμ:4)
4. ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ 290Χ4,8 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ(Τεμ:4)
5. ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ 450Χ7,8 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ(Τεμ:4)
6.ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ 250Χ4,8 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8745/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear