Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 435/5-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 435/5-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ VW TRANSPORTER ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 070115561 (Τεμ:4)

2.ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ VW TRANSPORTER ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 1J0201511A (Τεμ:4)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8661/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear