Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 432/4-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 432/4-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ (ΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0008201277 (Τεμ:2) 2.ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ (ΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0008105819 (Τεμ:1) 3.ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ (ΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0008111022 (Τεμ:2) 4.ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ (ΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0018228920 (Τεμ:2) 5.ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ (ΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α9068110007(Τεμ:1) 6.ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ (ΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0028113933 (Τεμ:2) 7. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ (ΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0028115233 (Τεμ:1) 8. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ (ΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0008130436 (Τεμ:2) 9. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΔΕΞΙΟΥ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0008106119 (Τεμ:1) 10. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΔΕΞΙΟΥ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0008111122 (Τεμ:2) 11. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΔΕΞΙΟΥ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0018229020 (Τεμ:2) 12. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΔΕΞΙΟΥ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0008130536 (Τεμ:1) 13. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΔΕΞΙΟΥ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0028115333 (Τεμ:2) 14. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΔΕΞΙΟΥ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α0028114033 (Τεμ:2) 15. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΔΕΞΙΟΥ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α9068110107 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8625/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear