Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 431/4-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 431/4-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ A/C FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 51768498 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8617/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear