Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 428/3-10-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 428/3-10-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Μπεκ πετρελαιοκινητήρων ανακατασκευής τύπου UIS για VW-T5. ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: VW: 07Z130073NX, Bosch: 0414720309 (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8615/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear