Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 427/3-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 427/3-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΔΥΝΑΜΟΣ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΔΥΝΑΜΟ ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 070903139ΒΧ (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8614/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC002040657 2017-10-04
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear