Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 426/3-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 426/3-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΔΥΝΑΜΟΣ FIAT DUCATO ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 433190 (Τεμ:10)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8613/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC002040566 2017-10-04
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear