Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 424/2-10-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 424/2-10-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΜΕΤΩΠΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ CITROEN JUMPER (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ)ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7104Q2 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8465/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear