Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 422/2-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 422/2-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης αισθητήρα διαφορικής πίεσης κινητήρα MERCEDES SPRINTER 313CDI του KΗΗ-5099 ασθενοφόρου.(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8463/2017
ΑΔΑ Ω37ΕΟΡ1Π-Ω97
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear