Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 422/10-10-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 422/10-10-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΟΛΑΡΟ A/C MERCEDES 313 CDI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ AUTOCLIMA:606401149
ΤΕΜ. 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 192/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear