Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 421/2-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 421/2-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VW T5 DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7Η0919088 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8437/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear