Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 419/2-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 419/2-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΚΟΝΤΟ) FIAT DUCATO DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ)
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 71724582 (Τεμ:2)

2.ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ (ΜΑΚΡΥ) FIAT DUCATO DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 71724579 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8439/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC002037027 2017-10-04
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear