Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 418/2-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 418/2-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VW T5 DIESEL
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 076906051Α (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8440/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear