Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 417/2-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 417/2-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Μ.Χ. Νο L (Τεμ:30.000)

2. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Μ.Χ Νο XL (Τεμ:30.000)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8442/2017
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
ΑΔΑΜ 17PROC002036823 2017-10-04
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear