Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 416/2-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 416/2-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΚΛΗΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Τεμ:100)

2.ΣΚΛΗΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ ΠΑΙΔΩΝ (Τεμ:100)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8441/2017
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
ΑΔΑΜ 17PROC002036370 2017-10-04
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear