Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 415/28-9-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 415/28-9-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΕΡΑ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7Η 0145790F
(Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8324/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear