Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 414/28-09-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 414/28-09-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Φίλτρα για φούρνο βαφής 0,75Χ20m σε ρολό(Τεμ:1)
2. Χαρτί επικάλυψης 0,90Χ450m σε ρολό(Τεμ:1)
3. Χαρτί επικάλυψης 0,60Χ450m σε ρολό (Τεμ:1)
4. Βάση για ηλεκτρικό τριβείο στρόγγυλο "Hookit" διάτρυτο (Τεμ:1)
5. Βάση για ηλεκτρικό τριβείο μισού φύλλου (όχι "Hookit") διάτρυτο (Τεμ:1)
6. Ναϋλον μιάς χρήσης 5Χ5m (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8323/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear