Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 408/25-09-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 408/25-09-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α9068600369-9051(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8092/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear