Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 404/21-09-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 404/21-09-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΛΑΝΤΖΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ MERCEDES 313CDI EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α6511420480 .(Τεμ:3)

2.ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ MERCEDES 313CDI. EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α6511422480 (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7948/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear