Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 404/09-10-18 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 404/09-10-18 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Ανεμοθώρακας (παρμπρίζ) MERCEDES 316 (mod. 2018), για το υπ΄ αριθμ. ΚΗH-8114 ασθενοφόρο όχημα. (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 184/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear