Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 403/17-09-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 403/17-09-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΠΟΥΖΙ VW TRANSPORTER ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ BOSCH:0241235752 (Τεμ:12)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 75/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-09-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear