Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 402/20-09-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 402/20-09-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ PEUGEOT BOXER DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ)EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 1611272780 (Σετ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7884/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear