Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 401/8-10-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 401/8-10-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ A/C DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:SKF VKMCV 52016 (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 182/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear