Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 40/21-01-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 40/21-01-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ DUCATO-JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:9628173380 (Tεμ:80) πιθανή δαπάνη 240,06€
2.ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ DUCATO-JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:1310636080 (Tεμ:50) πιθανή δαπάνη 425,32€
3.ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:8094872 (Tεμ:50) πιθανή δαπάνη 251,10 €
4.ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:77365902 (Tεμ:30) πιθανή δαπάνη 150,66 €
5.ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ DUCATO DIESELΚΩΔΙΚΟΣ:1349042080 (Tεμ:20) πιθανή δαπάνη 190,22€
6. ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:070115562(Tεμ:20) πιθανή δαπάνη 90,02 €
7.ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7Η0129620 (Tεμ:20) πιθανή δαπάνη 110,11 €
8.ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:7Η0127401 (Tεμ:10) πιθανή δαπάνη 330,09 €
9.ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ MERCEDES 313 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6511800109(Tεμ:20) πιθανή δαπάνη 80,10€
10. ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ MERCEDES 313 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6510902952 (Tεμ:30) πιθανή δαπάνη 1200,07 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 20/2019
ΑΔΑ ΨΙΡ4ΟΡ1Π-ΥΕ7
ΑΔΑΜ 19PROC004743251 2019-04-05
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear