Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 4/08-01-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 4/08-01-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΤΕΡΩΤΗ Φ-40 Α/C ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2049/2018
ΑΔΑ 7ΣΥ1ΟΡ1Π-ΤΟΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear