Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 396/12-09-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 396/12-09-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ MERCEDES 313 CDI ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:WDB9066331S829323 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:3369701 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 74/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear