Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 392/11-09-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 392/11-09-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ MERCEDES 314 ΚΩΔΙΚΟΣ:Α1041800109 (Τεμ: 2) πιθανή δαπάνη 8,26 €
2.ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ MERCEDES 314 ΚΩΔΙΚΟΣ:Α0030947504(Τεμ: 2) πιθανή δαπάνη 21,10 €
3.ΜΠΟΥΖΙ MERCEDES 314 ΚΩΔΙΚΟΣ:Α0031596503 (Τεμ:4) πιθανή δαπάνη 11,80 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 72/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear