Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 39/30-01-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 39/30-01-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ FIAT DUCATO DIESEL EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 71738905 Τεμ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 50/2018
ΑΔΑ 7Ν9ΩΟΡ1Π-Θ4Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear