Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 388/9-9-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 388/9-9-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MEBER ΚΩΔΙΚΟΣ:ART 653/A ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΚΑ:V00382 (Τεμ:6)
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 71/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear