Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 388/28-9-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 388/28-9-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Υποπλαίσιο αλουμινίου φορείου τύπου SPENCER CARRERA με Reference number: CA61054C (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 109/2018
ΑΔΑ ΩΦΘ5ΟΡ1Π-1ΦΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear