Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 383/6-09-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 383/6-09-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΕΒΑΤΩΡΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:9222Q3 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 70/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-09-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear