Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 382/12-9-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 382/12-9-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΟΛΑΡΟ ΑΕΡΑ VW T5 DIESEL EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7Η 0145790F (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7582/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear