Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 381/12-9-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 381/12-9-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗ MERCEDES 313 CDI 18 WATT (Τεμ:20)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7581/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear