Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 379/12-9-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 379/12-9-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Εργασία επισκευής βλάβης ηλεκτρονικού πίνακα οργάνων FIAT DUCATO των KHH-3519 και KΗΗ-2022 ασθενοφόρων οχημάτων. (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7579/2017
ΑΔΑ Ω37ΕΟΡ1Π-Ω97
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear